Kurumsal

Yasal Uyarı

Uzun ve zahmetli araştırma geliştirme (AR-GE) çalışmalarımız neticesi ve yüksek maliyetli yatırımlarımızın ürünü olan buluşlarımız, ülkemizin teknolojik ve ekonomik açıdan gelişmesinde, şirketimizin küresel pazar paylarını büyütmesinde ve rekabet gücümüzü artırabilmemizde önemli bir etkiye sahiptir. Buluşlarımız, ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktadır ve ülke ekonomisi için önemli bir ticari değere sahiptir.

Buluşlarımız sadece tarafımızca izin verilen firmalar tarafından ticari olarak değerlendirebilir. Gerek firmamızın harcadığı emek ve zaman, gerek söz konusu buluşlarımız dolayısıyla toplumda her ferdin emek, zaman ve paraya dayalı yapacağı tasarruf ve bu tasarrufun ekonomiye katkısı düşünüldüğünde buluşlarımızın böyle inhisari nitelikte bir hak tanımanın sebebi daha iyi anlaşılmaktadır. Bu yüzdendir ki modern hukuk sistemlerinde, buluşa yönelik araştırma faaliyetlerini özendirmek, yeniliği ve yaratıcılığı teşvik etmek ve istihdamı geliştirmek, rekabeti arttırmak, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlamak için sanayiye uygulanabilen buluşlar patent ile koruma altına alınmıştır.

Patentten doğan hakka tecavüz sayılan fiiller, Patent KHK’nın 136. maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünün kısmen veya tamamen üretilerek taklit edilmesi, buluş konusu usulün kullanılması, tecavüz yoluyla üretilen ürünlerin satılması, dağıtılması veya ticari amaçla elde bulundurulması ve maddede düzenlenen diğer fiiller patent hakkına tecavüz sayılmıştır.

Sitemizde yer alan görsel veya metinlerin izin almadan kullanılması durumunda, Patent ve faydalı modellerimizin ihlali söz konusu olduğu taktirde gerekli hukuki işlemler hemen başlatılacaktır.

Saygılarımızla...

birliktel

Hemen Tanışalım

Ücretsiz keşif, numune, teklif, detaylı bilgi ve projenize en uygun çiti öğrenmek için bizimle hemen iletişime geçin.

İLETİŞİM